Aktuální informace


Datum poslední aktualizace: 30.1.2022
Od ledna 2022 máme nasmlouvaný se všemi smluvními pojišťovnami nový kód pro vyšetření kotníkových tlaků, odhalující brzká stádia aterosklerózy.
Prosíme pacienty, aby se objednávali na celou ordinační dobu telefonicky.
V současné době není možné každý telefonní hovor ihned přijmout. Na nevyřízené hovory reagujeme zpětným voláním tehdy, kdy je to z kapacitních důvodů možné (ještě tentýž den).
Na e-mailové zprávy reagujeme do 24 hodin v pracovní dny, o víkendech až v následující pracovní den.
Od 8.12.2017 je nové telefonní číslo do ordinace - 739 011 939
Česká lékařská komora vytvořila nové stránky, určené pro laickou veřejnost, informující o dění a aktuální situaci ve zdravotnictví. Tyto stránky nejsou ovlivněny nebo cenzurovány žádnou politickou stranou, jejich financování je zajištěno z členských příspěvků všech lékařů registrovaných v České lékařské komoře. Adresa stránek je:
www.nasezdravotnictvi.cz
Od 1.10.2017 je nové telefonní číslo na informace Centra zdravotní péče Jarov - 602 304 820.
Odběry krve pro biochemické vyšetření provádí sestra v ranínch ordinačních hodinách (Út, Čt, Pá) mezi 7:00 a 9:00. Na odběry se není třeba objednávat přes objednávkový systém. Stačí se minimálně den předem telefonicky domluvit se sestrou na odběru, aby bylo možné připravit žádanky.
Od 1.4.2017 pracuje v ordinaci nová zdravotní sestra – Ludmila Novotná. Je nejenom diplomovanou sestrou, ale i držitelkou odborné způsobilosti s oprávněním samostatně pracovat. V rámci zvýšení komfortu ošetřovaných pacientů provádí nově v ordinaci
žilní odběry.
Od ledna 2016 pracujeme s novými přístroji:
Laura Smart – pro chemické vyšetření moči
a
Quo-lab pro kontrolu dlouhodobé kompenzace diabetických pacientů.
Od 8.11.2015 je v čekárně v ordinační době k dispozici WiFi připojení.
Od 1.12.2014 je s pojišťovnami 111, 201, 205, 207 a 211 nasmlouváno stanovení markeru akutní zánětlivé reakce (CRP).
Od 1.11.2014 je s pojišťovnami nasmlouváno 24 hodinové
monitorování krevního tlaku.
Od poloviny září očkujeme proti chřipce.
Klienti nad 65 let mají očkování zdarma.
Ostatním přispívá jejich pojišťovna částkou ve výši 300,- Kč (což je cena očkovací látky a aplikace) po předložení účetního dokladu vydaného
v ordinaci.
Od 1.7.2014 je naše ordinace smluvním partnerem České
průmyslové zdravotní pojišťovny.
Od 1.6.2014 je naše ordinace smluvním partnerem Revírní
bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny.
Od 1.1.2014 je pojišťovnami uznán pro naši ordinaci nový
výkon – vyšetření EKG.
Od 1.6.2013 stanovujeme v ordinaci hodnotu QUICKOVA testu z kapilární krve (z prstu) u warfarinizovaných pacientů.
Očkujeme proti tetanu vakcínami hrazenými pojišťovnami. Očkovací interval do 60 let věku je 15 let, nad 60 let je 10 let.