Souhlas s poskytováním informací

Pokud budete chtít poskytovat jakékoliv informace o svém zdravotním stavu elektronickou formou (e-mailem) nebo telefonicky, musíme mít Váš souhlas s poskytováním informací tímto způsobem.
Níže naleznete formulář k vyplnění. Vyplnit si jej můžete po stažení doma, nebo si jej můžete vyžádat u sestry a vyplnit jej v čekárně.

Bez tohoto souhlasu není možné s Vámi telefonicky nebo e-mailem komunikovat.

Souhlas A5